मुद्रण विकल्प

Specifies the print setting options.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - LibreOffice - Print.


घटाईएको डेटा सँग तिव्र गतिमा मुद्रण

मुद्रण डेटा घटाउनुहोस

तपाईँंले मुद्रकमा पठाउनका लागि डेटाको मात्रा घटाउन सक्नुहुन्छ।मुद्रण डेटा घटाउनुले मुद्रण गति बढाउँछ किनकी मुद्रण फाइलहरू साना हुन्छन।यसले थोरै स्मृति बाट मुद्रण गर्नलाई मुद्रणलाई सजिलो पार्दछ। मुद्रण डेटा घटाउनुले मुद्रण गुण परिणाममा थोरै असर गर्न सक्दछ।

का लागि सेटिङहरू

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

पारदर्शिता घटाउनुहोस

यदि तपाईँंले यो फाँटलाई चिनो गर्नुभयो भने पारदर्शी वस्तुहरू सामान्य, अ-पारदर्शी वस्तुहरू जस्तै गरी निम्न दुई विकल्प बटन भित्र छनोटमा निर्भर गरेर मुद्रण हुनेछन।

द्रष्टव्य प्रतिमा

पारदर्शिता एउटा मुद्रकमा सिधै निर्गत गर्न सकिँदैन। पारदर्शिता दृश्य हुनुपर्ने कागजातको क्षेत्रहरू त्यसपछि बिटम्यापमा गणना हुनै पर्दछ र मुद्रणमा पठाईनु पर्दछ। बिटम्यापको साइज र मुद्रण रिजोल्युसनमा निर्भर गरेर एउटा ठुलो मात्रमा डेटा परिणत हुन सक्छ।


स्वचालित रुपले

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

पारदर्शी छैन

With this option transparency is never printed.

बिटम्याप घटाउनुहोस

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

उच्च/साधारण मुद्रण गुण

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

रिजोल्युसन

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

पारदर्शी वस्तुहरू समावेश गर्नुहोस

If this field is marked, the reduction in print quality for bitmaps also applies to the transparent areas of objects.

Reduce gradient

If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.

ग्रेडियन्ट स्ट्रिप्स

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

मध्यवर्ति रङ

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

रङलाई ग्रेस्केलमा परिवर्तन गर्नुहोस

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

मुद्रक चेतावनीहरू

Defines which warnings appear before printing begins.

कागज साइज

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

कागज अभीमुखीकरण

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

पारदर्शि

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.