डाटाबेस सिंहावलोकन

LibreOffice मा डाटाबेसहरू सँग काम गर्दा

डेटा स्रोत दृश्य

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

बायाँ तिर तपाईँले डेटा स्रोत एक्प्लोरर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यहाँ तालिका वा क्वेरी चयन गर्नुभयो भने,तपाईँले यो तालिका वा क्वेरीको सामग्रीहरू दायाँ तिर देख्नुहुन्छ। सबै भन्दा माथिको भागको तालिका डेटा पट्टी हो।

डेटा स्रोतहरू

Address book as data source

डेटा स्रोत सामग्री दृश्य गर्नुहोस

डाटाबेस फाइलको मेनु पट्टी

फारमहरू र प्रतिवेदनहरू

नयाँ फारम कागजात सिर्जना गर्नुहोस, फारम नियन्त्रणहरू सम्पादन गर्नुहोस, फारम विजार्ड

Entering data versus editing form

प्रतिवेदन विजार्ड

डाटाबेस प्रतिवेदनहरू प्रयोग र सम्पादन

क्वेरीहरू

नयाँ क्वेरी वा तालिका दृश्य सिर्जना गर्नुहोस् , सम्पादन क्वेरी संरचना सम्पादन गर्नुहोस।

क्वेरी विजार्ड

रेकर्डहरू प्रविष्टि, सम्पादन र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

तालिकाहरू

नयाँ तालिका सिर्जना गर्नुहोस् , तालिका संरचना सम्पादन गर्नुहोस, अनुक्रमणिका, सम्बन्धहरू

तालिका विजार्ड

रेकर्डहरू प्रविष्टि, सम्पादन र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्