प्रसंग मेनुहरू प्रयोग गर्दा

एउटा वस्तुको प्रसङ्ग मेनु सक्रिय पार्नका लागि, पहिले वस्तुलाई यो सँग क्लिक गर्नुहोस यसलाई चयन गर्नका लागि, र त्यसपछि , । केही प्रसङ्ग मेनुहरू यधपि कनै वस्तुहरू छनौट नगरेको बेलामा पनि बोलाउन सकिन्छ।प्रसङ्ग मेनुहरू LibreOffice मा जहिस्तरी पाउन सकिन्छ।