क्वेरी विजार्ड - उपनामहरू

फाँट नामहरूलाई उपनामहरू मानाङ्कन गर्दछ ।उपनामहरू वैकल्पिक हुन, र प्रयोगकर्ता-मित्रवत नामहरू प्रदान गर्न सक्छन,जुन फाँट नामहरूको स्थानमा प्रदर्शित गरिएका छन । उदाहरणका लागि, उपनामहरू अरू तालिकाहरूबाट उस्तै नाम भएमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

उपनाम

फाँट नामका लागि उपनामहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

क्वेरी विजार्ड - सिंहावलोकन