मेनुहरू

डाटाबेस सञ्झ्यालमा,हालको डाटाबेस फाइलमा कार्य गर्नका लागि तपाईँले मेनु आदेशहरूको एउटा सेट देख्नहुन्छ ।

फाइल

सम्पादन गर्नुहोस्

दृश्य

घुसाउनुहोस्

उपकरणहरू