प्रकार्यहरू

क्वेरी डिजाइन सञ्झ्यालको "Function" पङ्क्ति डिजाइन दृश्यको तल्लो भागमा प्रदर्शन गर्दछ।

प्रतिमा

प्रकार्यहरू