फारम-आधारित फिल्टरहरू

वर्णन गरिएको मापदण्डद्वारा दृश्यात्मक डेटा फिल्टर गर्नका लागि डाटाबेस सर्भरलाई प्रोम्पट्स गर्दछ।

सामान्य खोजी लिङ्क हटाउनुहोस्, जुन रेकर्ड फेला पार्नुहोस् प्रतिमाद्वारा फारम पट्टीमा सक्रिय पारिन्छ, तपाईँले फारम आधारित फिल्टर प्रयोग गरेर अझ छोटो खोजी गर्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतया छिटो डाटाबेस सर्भरलाई खोजी सँग परिवर्तन गरिन्छ । साथै, तपाईँले अझ बचि कठिनाई युक्त खोजी सर्तहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

फारम-आधारित फिल्टरहरू

एउटा फारम फिल्टर बाट खोजी गर्दा