विजार्ड सुरु/बन्द

एउटा नयाँ नियन्त्रण घुसाएको बेलामा विजार्डलाई स्वचालित तवरले सुरु गर्ने कि भन्ने वर्णन गर्दछ। यो सेटिङ सबै कागजात्गहरूमा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open Form Control toolbar, click

प्रतिमा

विजार्डहरू सुरु/बन्द


सूची बाकस वा कम्बो बाकसको , एउटा तालिका र समूह बाकसहरू घुसाउनका लागि त्यहाँ विजार्डहरू छन।