नियन्त्रण गुणहरू

एउटा चयन गरिएको नियन्त्रणको गुणहरू सम्पादन गर्नका लागि एउटा संवाद खोल्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

चयन गरिएका फारम तत्वको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - नियन्त्रण रोज्नुहोस

प्रतिमा

नियन्त्रण


द्रष्टव्य प्रतिमा

You can only call the गुणहरू संवाद जब डिजाइन मोडमा एउटा नियन्त्रण सँग चयन गरिन्छ।


यदि तपाईँंले डेटालाई Properties संवादमा प्रविष्टि गर्नुभयो भने,याद गर्नुहोस कि निश्चित तल-छोड्नुहोस कम्बो बाकसहरूका लागि बहुरेखा आगत सम्भव छ। यो SQL विवरण प्रविष्टि गर्न सक्ने ठाउँमा सरोकार राख्दछ,साथसाथै पाठ बाकसहरू वा लेबुल फाँटहरूको गुणपनि। तपाईँंले यि फाँटहरू खोल्न सक्नुहुन्छ र खोलिएका सूचीमा पाठ प्रविष्टि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। निम्न सर्टकट कुञ्जीहरू वैध छन:

कुञ्जीहरू

असरहरू

+तल बाँण

कम्बो बाकस खोल्दछ

+Up Arrow

कम्बो बाकस बन्द गर्दछ

शिफ्ट+प्रविष्ट

एउटा नयाँ रेखा घुसाउँदछ।

माथि बाँण

पहिलेको रेखामा कर्सर राख्दछ।

तल बाँण

अर्को रेखामा कर्सर राख्दछ।

प्रविष्ट गर्नुहोस्

फाँटमा आगत पूरा गर्दछ र अर्को फाँटभित्र कर्सर राख्दछ।


सूची बाकस वा कम्बो बाकस सित जस्तै,तपाईँंले सूचीलाई माउसले क्लिकले फाँटको दायाँ अन्त्यमा खोल्न वा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यधपी, यहाँ आगत खुला सूचीमा वा माथि पाठ फाँटमा प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। एउटा अपवाद गुण हो जसले सूची प्रतिनीधित्व आशा गर्दछ,उदाहरणका लागि,गुण List Entries,जुन नियन्त्रण फाँटहरू List Boxकम्बो बाकस का लागि सेट गर्न सकिन्छ। यहाँ,तपाईँंले फाँट खुल्ला भएपछि मात्र प्रवष्टीहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।

साधारण

यो साधारण ट्याबले एउटा फारम नियन्त्रणको साधारण गुणहरू परिभाषित गर्न सक्षम पार्दछ।यि गुणहरू नियन्त्रण प्रकारमा अनुसार फरक हुन्छन। याद गर्नुहोस निम्न सबै गुणहरू हरेक नियन्त्रणका लागि उपलब्ध हुन्छन।

डेटा

डेटा ट्याब पृष्ठले तपाईँंलाई एउटा डेटा स्रोतलाई चयन गरिएका नियन्त्रणमा मानाङ्कन गर्न दिन्छ।

घटनाहरू

Events ट्याब पृष्ठमा तपाईँंले म्याक्रोहरूलाई घटनाहरूमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन फाँटको नियन्त्रण फाँटहरूमा रहन्छ।

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.