कोर्ने प्रकार्यहरू देखाउनुहोस

खोल्न र बन्द गर्नका लागि Drawing पट्टी क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले आकारहरू, रेखाहरू, पाठ, र कलआउटहरू अहिलेको कागजातमा थप गर्न सक्नुहुन्छ।

मानक उपकरणपट्टीमा एउटा प्रतिमा प्रयोग गरेर तपाईँले राइटर र क्याल्क कागजातको कोर्ने उपकरणपट्टी स्विच बन्द र खोल्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

कोर्ने प्रकार्य देखाउनुहोस्

टिप प्रतिमा

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


चयन

प्रतिमा

अहिलेको कागजातमा वस्तुहरू चयन गर्न दिन्छ। एउटा वस्तु चयन गर्नका लागि,बाँणले वस्तु क्लिक गर्नुहोस। एउटा भन्दा बढी वस्तु चयन गर्नका लागि,वस्तुहरूको वरिपरि चयन तान्नुहोस।चयनमा वस्तु थप गर्नका लागि, शिफ्ट थिच्नुहोस र वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस।

Line

प्रतिमा

तपाईँंले अहिलेको कागजातमा तानेको ठाउँमा एउटा सीधा रेखा कोर्दछ। रेखा ४५ डिग्रीको बनाउनका लागि,तानेको बेलामा शिफ्टलाई थिचिरहनुहोस।

टिप प्रतिमा

हरफमा पाठ प्रविष्टि गर्नका लागि,हरफलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस र पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। पाठ दिशा तपाईँंले रेखा कोर्न लागेको दिशा अनुरूप हुन्छ। रेखालाई लुकाउनका लागि,चित्र वस्तु गुणहरू पट्टीमा रेखा शैली बाकसमा Invisibleचयन गर्नुहोस।


आयात

प्रतिमा

तपाईँंले अहिलेको कागजातमा तानेको ठाउँमा आयात कोर्दछ। वर्ग कोर्नका लागि,तानेको बेलामा शिफ्ट लाई थिचिरहनुहोस। तपाईँंले आयातको कुना राख्न चाहेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् , र तपाईँंले चाहेको साइज तान्नुहोस।

दीर्घवृत

प्रतिमा

तपाईँंले अहिलेको कागजात तानेको ठाउँमा एउटा अण्डाकार कोर्दछ। तपाईँंले अण्डाकार कोर्न चाहेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् , र चाहेको साइज तान्नुहोस। एउटा वृत कोर्नका लागि,तानेको बेलामा शिफ्ट लाई थिचि राख्नुहोस।

बहुभुज

प्रतिमा

सीधा रेखा खण्डहरूको श्रेणीबाट मिश्रण भएर बनेको एउटा रेखा कोर्दछ।रेखा खण्ड कोर्नका लागि तान्नुहोस, रेखा खण्डको अन्त्यबिन्दु परिभाषित गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् , र नयाँ रेखा खण्ड कोर्नका लागि तान्नुहोस। रेखा कोर्ने काम समाप्त गर्नका लागि डबल-क्लिक गर्नुहोस। बन्द आकार सिर्जना गर्नका लागि,रेखाको सुरु बिन्दुमा डबल-क्लिक गर्नुहोस।

नयाँ बिन्दुहरूलाई ४५ डिग्री कोणहरूमा अवस्थित गर्नका लागि बहुभुज कोरिरहेको बेलामा शिफ्ट कुञ्जी समाउनुहोस।

The Edit Points मोडले बहुभुजका बिन्दुहरूलाई छुट्टा छुट्टै अन्तर्क्रियात्मक तरीकाले परिमार्जन गर्न सक्षम पार्दछ।

वक्र

प्रतिमा

मिहिन बेजिर वक्र कोर्दछ। तपाईँंले वक्रलाई सुरु गर्न चाहेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् , तान्नुहोस,छोड्नुहोस, र त्यसपछि तपाईँंले वक्रलाई अन्तिम गर्न चाहेको ठाउँमा सूचकलाई सार्नुहोस र क्लिक गर्नुहोस। वक्र कोराई समाप्त गर्नका लागि डबल-क्लिक गर्नुहोस।बन्द आकार सिर्जना गर्नका लागि,वक्रको सुरु बिन्दुमा डबल-क्लिक गर्नुहोस।तपाईँंले तानेको दुरीद्वारा वक्रको चाप निर्धारण हुन्छ।

फ्रिफर्म रेखा

प्रतिमा

तपाईँंले अहिलेको कागजातमा तानेको ठाउँमा फ्रिफर्म रेखा कोर्दछ। रेखालाई अन्त्य गर्नका लागि,माउस बटन लाई छोड्नुहोस। बन्द आकार कोर्नको लागि,माउस बटनलाई रेखाको सुरु बिन्दुको नजिक छोड्नुहोस।

चाप

प्रतिमा

अहिलेको कागजातमा एउटा चाप कोर्दछ। एउटा चाप कोर्नका लागि,तपाईँंले चाहेको एउटा अण्डाकार साइज तान्नुहोस, र त्यसपछि चापको सुरु बिन्दु परिभाषित गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस। तपाईँंले अन्त्यबिन्दु राख्न चाहेको ठाउँमा सूचकलाई सार्नुहोस र क्लिक गर्नुहोस। तपाईँंले अण्डाकारमा क्लिक गर्नु आवश्यक हुँदैन। वृतमा आधारित चाप कोर्नका लागि,तानेको बेलामा शिफ्ट लाई समाउनुहोस।

दीर्घवृत पाइ

प्रतिमा

ले अहिलेको कागजातमा एउटा अण्डाकार र दुई अर्धव्यास रेखाहरूद्वारा परिभाषित भरिएको आकार कोर्दछ. एउटा दीर्घवृत पाई कोर्नका लागि,तपाईँले चाहेको साइजमा अण्डाकार तान्नुहोस, र पहिलो अर्धव्यास रेखा परिभाषित गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस। तपाईँंले दोस्रो अर्धव्यास रेखा राख्न चाहेको ठाउँमा सूचकलाई सार्नुहोस र क्लिक गर्नुहोस। तपाईँले अण्डाकारमा क्लिक गर्न आवश्यक छैन। वृत पाइ कोर्नका लागि,तपाईँंले तानेको बेलामा शिफ्ट कुञ्जीलाई समाईराख्नुहोस।

वृत खण्ड

प्रतिमा

हालको कागजातमा वृतको चाप र व्यास रेखाद्वारा परिभाषित भरिएको आकार कोर्दछ। एउटा वृत खण्ड कोर्नका लागि,तपाईँंले चाहेको साइजमा वृतलाई तान्नुहोस,र त्यसपछि व्यास रेखाको सुरुबिन्दु परिभाषित गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस।तपाईँंले व्यास रेखाको अन्त्यबिन्दु राख्नका लागि सूचकलाई सार्नुहोस र क्लिक गर्नुहोस। तपाईँंले वृतमा क्लिक गर्नु आवश्यक छैन। एउटा दीर्धवृत कोर्नका लागि,तानेको बेलामा शिफ्ट लाई समाईराख्नुहोस।

Text Box

प्रतिमा

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

पाठ एनिमेसन

प्रतिमा

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

कलआउट

प्रतिमा

तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँबाट एउटा रेखा कोर्दछ जुन आयतकार कलआउटमा तेर्सो पाठ सँग समाप्त हुन्छ। लकआउटलाई रिसाइज गर्नका लागि कलआउटको एउटा ह्याण्डल तान्नुहोस। पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको किनारामा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि तपाईँंको पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। एउटा आयातकार कलआउट लाई एउटा घुमेको कलआउटमा परिवर्तन गर्नका लागि,सूचक एउटा हातमा परिवर्तन भए पछि सबै भन्दा ठूलो कुना ह्याण्डल क्लिक गर्नुहोस।

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

ताराहरू

बिन्दुहरू

तपाईँको रेखाचित्रमा बिन्दुहरू सम्पादन गर्न सक्षम पार्दछ ।

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

प्रतिमा

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

फाइलबाट

Inserts an image into the current document .

प्रतिमा

Image

निस्काशन खुल्ला/बन्द

चयन गरिएको वस्तुहरूका लागि त्रि-आयामिक प्रभावहरू स्विच खोल्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस् ।

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ठाडो कलआउटहरू

प्रतिमा

तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँबाट एउटा रेखा कोर्दछ जुन आयतकार कलआउटमा तेर्सो पाठ सँग समाप्त हुन्छ। लकआउटलाई रिसाइज गर्नका लागि कलआउटको एउटा ह्याण्डल तान्नुहोस। पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको किनारामा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि तपाईँंको पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। एउटा आयातकार कलआउट लाई एउटा घुमेको कलआउटमा परिवर्तन गर्नका लागि,सूचक एउटा हातमा परिवर्तन भए पछि सबै भन्दा ठूलो कुना ह्याण्डल क्लिक गर्नुहोस।

ठाडो पाठ

प्रतिमा

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.