प्रमाणपत्र चयन गर्नुहोस्

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ हालको कागजात सहितडिजिटल्लि हस्ताक्षरचाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस फाइल - गुणहरू - साधारण ट्याब, क्लिक डिजिटल हस्ताक्षर बटन,त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस Add बटन


About Digital Signatures

सूची

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् हालको कागजात जुन तपाईँले सहित डिजिटल हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्छ ।

दृश्य प्रमाणपत्र

दृश्य प्रमाण पत्र संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँले चयन गरिएको प्रमाण जाँच्न सक्नुहुन्छ ।

वर्णन

Type a purpose for the signature.