डिजिटल हस्ताक्षरहरू

तपाईँको कागजातबाट डिजिटल हस्ताक्षरहरू थप्दछ वा हटाउँदछ. तपाईँले प्रमाणपत्रहरू हेर्न संवाद पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

रोज्नुहोस उपकरणहरू - म्याक्रोहरू - डिजिटल हस्ताक्षर

रोज्नुहोसफाइल - गुणहरू - साधारण ट्याव, क्लिक गर्नुहोस डिजिटल हसताक्षरहरू बटन

स्थितिपट्टीमा हस्ताक्षर फाँट लाई दुई पटक -क्लिक गर्नुहोस।


About Digital Signatures

सूची

हालको कागजातका लागि डिजिटल हस्ताक्षरहरू सूचीबध्द गर्छ ।

The Signed iconIcon indicates a valid digital signature, while the Exclamation mark iconIcon indicates an invalid digital signature.

डिजिटल हस्ताक्षरहरूपनि हेर्नुहोस।

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

दृश्य प्रमाणपत्र

खोल्दछ प्रमाण पत्र दृश्य संवाद देखाउनुहोस् ।

कागजातहरू बचत गर्दा

खोल्दछ प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् संवाद चयन गर्नुहोस् ।

हटाउनुहोस्

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.