गोली चिन्हहरू र क्रमाङ्कन

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन रोज्नुहोस

ढाँचा उपकरणपट्टींमा,क्लिक गर्नुहोस

Icon

गोलिचिन्हरहरू सुरु/बन्द्द


क्रमाङ्कन र क्रमाङ्कन शैलीहरू

अलग अलग अनुच्छेदहरूका लागि गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन बन्द गर्दा

The गोली चिन्हहरू र क्रमाङ्कन संवाद निम्न ट्याबहरू सँग छ:

गोली चिन्हहरू

Displays the different bullet styles that you can apply.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


क्रमाङ्कन

Displays the different numbering styles that you can apply.

बाहिर रेखा

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

ग्राफिक्स

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

स्थिति

क्रमांकित वा गोलीचिन्ह गरिएको सूचीका लागि इन्डेन्ट, खाली स्थान, र पङ्क्तिबद्धता विकल्प सेट गर्दछ ।

विकल्प

क्रमाङ्कन गरिएको वा गोली चिन्ह गरिएको सूचीहरूको विकल्प ढाँचा गर्दा सेट गर्छ.यदि तपाईँ चाहानुहुन्छ भने,तपाईँले सूची सोपानक्रममा एकल स्तरहरू लाई ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।