स्तम्भ ढाँचा

चयन गरिएको स्तम्भ(हरू) ढाँचा गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

एउटा डाटाबेस तालिकामा एउटा स्तम्भ हेडरको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - स्तम्भ ढाँचा


ढाँचा

चयन गरिएको कक्ष(हरू) का लागि ढाँचा विकल्प निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

पङ्क्तिबद्धता

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.