कक्षमा

एउटा कक्षमा चयन गरिएको वस्तु एङ्कर गर्दछ । एङ्कर प्रतिमा कक्षको माथिल्लो बायाँ किनारामा प्रदर्शित गरिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - एङ्कर - कक्षमा