मिलान गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु(हरू) को थाक गर्ने क्रम परिवर्तन गर्दछ

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - मिलाउनुहोस (LibreOffice लेखक, LibreOffice Calc) रोज्नुहोस

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - मिलाउनुहोस (LibreOffice इम्प्रेस, LibreOfficeकोर्नुहोस) रोज्नुहोस

रोज्नुहोस परिमार्जन गर्नुहोस - मिलान गर्नुहोस (LibreOffice Draw)

प्रतिमा

मिलान गर्नुहोस


पाठ र ग्राफिक्सका लागि तह

तपाईँको कागजातमा तपाईँले राख्ने प्रत्येक वस्तु अनुक्रमानुसार अघिल्लो वस्तुमा थाक राखिन्छ । तपाईँको कागजातमा वस्तुहरूको थाक राख्ने क्रम परिवर्तन गर्न मिलान आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँले पाठको थाक राख्ने क्रम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

अघिल्तिर ल्याउनुहोस्

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

पछिल्तिर पठाउनुहोस्

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

अग्रभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको अगाडि सर्दछ ।

पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।