रेखा

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Line (Impress and Draw)

Choose Format - Object - Line (Writer)

Choose Format - Graphic - Line (Calc)

लाइन र भर्ने पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

रेखा


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

रेखा शैलीहरू

ड्यास गरिएको वा डट गरिएको रेखा शैलीहरू सम्पादन वा सिर्जना गर्नुहोस्।

बाँण शैलीहरू

बाँण शैलीहरू सम्पादन वा सिर्जना गर्नुहोस्।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.