किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

यो आदेश पहुँच गर्न...

(लेखक वा Calc मा मात्र सबै विकल्प)

ढाँचा - अनुच्छेद - किनाराहरू ट्याब रोज्नुहोस

Choose Format - Image - Properties - Borders tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab

ढाँचा - पृष्ठ - किनाराहरू ट्याव रोज्नुहोस

ढाँचा - क्यारेक्टर - फन्ट ट्याव रोज्नुहोस

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Borders tab

ढाँचा - पृष्ठ - हेडर - बढी बटन रोज्नुहोस्

ढाँचा - पृष्ठ - फुटर - बढी बटन रोज्नुहोस्


रेखा मिलान

Select a predefined border style to apply.

यदि तपाईँ एउटा तालिका वा स्प्रेडसिटमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँले पुर्वपरिभाषित किनाराहरू थप्न वा हटाउन सक्नुहुन्छ । तालिका पट्टीका किनाराहरूमा प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस्।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

प्रतिमा

किनाराहरू

लाइन

तपाईँले लागू गर्न चाहेको किनारा शैलीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो किनारा पूर्वावलोकनमा चयन गरिएको किनाराहरूमा लागू गरिन्छ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

प्रतिमा

लाइन शैली

तपाईँले चयन गरिएको किनारा(हरू) को प्रयोग गर्न चाहेको रेखा रङ चयन गर्नुहोस्।

Padding

तपाईँले चयनको किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा छोड्न चाहेको खाली स्थानको मात्रा निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

बायाँ

तपाईँले चयनको बायाँ किनार र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

दायाँ

तपाईँले चयनको दायाँ किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

माथिल्लो

तपाईँले चयनको माथिल्लो किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

तल्लो

तपाईँले चयनको तल्लो किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

समक्रमण गर्नुहोस्

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

छाँया शैली

तपाईँले किनाराहरूमा एउटा छायाँ प्रभाव पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ । सर्वोत्तम परिणामहरूका लागि, त्यतिबेला मात्र यो प्रभाव लागू गर्नुहोस्जब सबै चारवटा किनाराहरू दृश्यात्मक हुन्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

कागजातमा एउटा फ्रेममा एङ्कर गरिएको ग्राफिक्स वा वस्तुहरू फ्रेमको साइज भन्दा ठुलो हुन सक्दैन । यदि तपाईँले एउटा सम्पूर्ण फ्रेम भर्ने एउटा वस्तुको किनाराहरूमा एउटा छायाँ लागू गर्नुहुन्छ भने, वस्तुको साइज छायाँहरू प्रदर्शन गर्न घटाइन्छ ।


स्थिति

Click a shadow style for the selected borders.

दूरी

छायाँको चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

रङ

छायाँका लागि एउटा रङ चयन गर्नुहोस्।