फन्ट प्रभावहरू

Specify the font effects that you want to use.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - क्यारेक्टर - फन्ट असरहरू ट्याब रोज्नुहोस

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


परिवर्तनहरू हालको चयन, कर्सर समाहित भएको सम्पूर्ण शब्द, वा तपाईँले टाइप गर्ने नयाँ पाठमा लागू गरिन्छ ।

फन्ट रङ

चयन गरिएको फन्टका लागि रङ सेट गर्दछ। यदि तपाईँले स्वचालित चयन गर्नुहुन्छ भने, पाठ रङ फिक्का पृष्ठभूमिहरूका लागि कालोमा र गाढा पृष्ठभूमिहरूका लागि सेतोमा सेट गरिन्छ।

चेतावनी प्रतिमा

The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in - LibreOffice - Accessibility.


छुटकारा

चयन गरिएको पाठमा लागू गर्न एउटा रिलिफ प्रभाव चयन गर्नुहोस्। इम्बोस गरिएको रिलिफले क्यारेक्टरहरूलाई पृष्ठको माथि बढाइयो भने देखा पर्ने बनाउँछ ।इन्ग्रेभ गरिएको रिलिफले क्यारेक्टरहरूलाई पृष्ठमा थिचियो भने देखा पर्ने बनाउँछ।

रुपरेखा

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

स्याडोज

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Overlining

तपाईँले लागू गर्न चाहेको कच शैली चयन गर्नुहोस्। शब्दहरूमा मात्र कच लागू गर्न, अलग शब्दहरू बाकस चयन गर्नुहोस्।

रङ

ह्याच रेखाहरूको रङ चयन गर्नुहोस्।

स्ट्राइकथ्रू

Select a strikethrough style for the selected text.

द्रष्टव्य प्रतिमा

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


कच गर्दा

तपाईँले लागू गर्न चाहेको कच शैली चयन गर्नुहोस्। शब्दहरूमा मात्र कच लागू गर्न, अलग शब्दहरू बाकस चयन गर्नुहोस्

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँले एउटा सुपरस्क्रिप्ट पाठमा कच लागू गर्नुहुन्छ भने, कच सुपरस्क्रिप्टको स्तरमा बढाइन्छ । यदि सुपरस्क्रिप्ट सामान्य पाठ सहित एउटा शब्दमा समाहित हुन्छ भने, कच बढाइँदैन ।


ढाँचा बारमा प्रतिमा:

प्रतिमा

कच

रङ

रेखांकनको लागि रङ चयन गर्नुहोस्।

अलग शब्दहरू

Applies the selected effect only to words and ignores spaces.

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

इम्फ्यासिस चिनो

Select a character to display over or below the entire length of the selected text.

स्थिति

Specify where to display the emphasis marks.

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.