तस्वीरहरू घुसाउँदा

Inserts an image into the current document .

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Image

On the Standard toolbar, click

प्रतिमा

Image


बिटम्पाप्स घुसाउँदा,सम्पादन ,बचत गर्दा

शैली सिर्जना गर्नुहोस्

ग्राफिकका लागि फ्रेम शैली चयन गर्नुहोस्।

लिङ्क

एउटा लिङ्कको रूपमा चयन गरिएको ग्राफिक घुसाउँछ ।

पूर्वावलोकन

चयन गरिएको ग्राफिक फाइलको एउटा पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्दछ ।

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.