विषेश क्यारेक्टर

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस - विशेष क्यारेक्टर रोज्नुहोस

On the Standard or the Insert toolbar, click

प्रतिमा

विशेष क्यारेक्टर


जब तपाईँले विशेष क्यारेक्टरहरू संवादमा एउटा क्यारेक्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, एउटा पूर्वावलोकन र क्यारेक्टरका लागि समनुरूप सङ्ख्यात्मक सङ्केत प्रदर्शित हुन्छ ।

फन्ट

Select a font to display the special characters that are associated with it.

सबसेट

हालको फन्टका लागि एउटा युनिकोड कोटि चयन गर्नुहोस्। चयन गरिएको युनिकोड कोटिका लागि विशेष क्यारेक्टरहरू क्यारेक्टर तालिकामा प्रदर्शित हुन्छन्।

क्यारेक्टर तालिका

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

क्यारेक्टरहरू

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.