वस्तुस्थितिपट्टी

सञ्झ्यालको तल्लो किनारामा वस्तुस्थितिपट्टी देखाउँछ वा लुकाउछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस दृश्य - स्थितिपट्टी