फेला पार्नुहोस् र बदल्नुहोस्

Finds or replaces text or formats in the current document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

सम्पादन गर्नुहोस - फेला पार्नुहोस र बदल्नुहोसरोज्नुहोस

+Z

मानक पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस

प्रतिमा

फेला पार्नुहोस र बद्ल्नुहोस


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

प्रतिस्थापन पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् वा सूचीबाट भर्खरैको प्रतिस्थापन पाठ वा शैली चयन गर्नुहोस्।

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

बदल्नुहोस्

चयन गरिका पाठ वा ढाँचा बदल्छ जसका लागि तपाईँले खोजी गर्नु भएको छ, र त्यसपछि अर्को घटनाका लागि खोजी गर्दछ ।

सबै बदल्नुहोस्

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

समानता खोजी

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

मिल्दो क्यारेक्टर चौडाइ (यदि एशियाली भाषाहरूमा सक्षम भएमा मात्र)

आधा-चौडाइ र पुरा-चौडाइ क्यारेक्टर फारमहरू बीच अलग गर्दछ ।

(जापानी)जस्तो सुनिन्छ (यदि एशियाली भाषाहरू सक्षम भएमा मात्र)

जापानी पाठमा प्रयोग हुने समान चिन्हका लागि तपाईँलाई खोजी विकल्प वर्णन गर्दछ । यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस् त्यसपछि खोजी विकल्प वर्णन गर्न ... बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

जापानीमा खोजी गर्दा

बन्द गर्नुहोस्

संवाद बन्द गर्दछ र सबै परिवर्तनहरू बचत गर्दछ।

टिप प्रतिमा

तपाईँले फेला पार्नुहोस् र बदल्नुहोस् संवाद बन्द गर्नु भएपछि, तपाईँले अन्तिम खोजी मापदण्ड प्रयोग गरेर अझै खोजी गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँ Shift++F थिचेर प्रविष्ट गर्नु भएको छ ।