प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

क्लिपबोर्डमा चयन प्रतिलिपि गर्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँले हरेक पटक प्रतिलिपि बनाउन, क्लिपबोर्डमा अवस्थित सामग्री अधिलेखन हुन्छ ।


यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस सम्पादन गर्नुहोस - प्रतिलिपि

+C

स्ट्यान्डर्ड पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

प्रतिलिपि बनाउनुहोस्