काट्नुहोस्

चयनलाई क्लिपबोर्डमा हटाउदछ र प्रतिलिपि बनाउछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस सम्पादन - काट्नुहोस

+X

स्ट्यान्डर्ड पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

काट्नुहोस्