व्यवसायिक कार्डहरू

तपाईँको व्यवसायिक कार्डहरूको रूप परिभाषित गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोसफाइल - नयाँ - व्यवसायिक कार्डहरू -व्यवसायिक कार्डहरू ट्याव


सामग्री

तपाईँको व्यवसायिक कार्डका लागि डिजाइन सजाउट चयन गर्नुहोस् ।होस् ।

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

स्वत: पाठ - सेक्सन

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.