चित्रपट क्षेत्र

ले चित्रपट क्षेत्र संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं चित्रपट क्षेत्रको गुणहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । चित्रपट क्षेत्र चित्रपटको सबै तत्वहरू पछाडिको पृष्ठभूमि हो ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - चित्रपट क्षेत्र (चित्रपटहरू)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुका लागि भर्ने विकल्प सेट गर्नुहोस्।

पारदर्शिता

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.