ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् ढाँचा - ग्रिड - X, Y, Z अक्ष मुख्य ग्रिड/ X, Y, Z न्यून ग्रिड/ सबै अक्ष ग्रिडहरू(चित्रपटहरू)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.