शीर्षक

चयन गरेको शीर्षकको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - शीर्षक संवाद (चित्रपटहरू)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुका लागि भर्ने विकल्प सेट गर्नुहोस्।

पारदर्शिता

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

क्यारेक्टर

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

पङ्क्तिबद्धता

चित्रपट शीर्षकको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.