सूत्रपट्टी

सूत्रहरू प्रविष्टका लागि यो पट्टी प्रयोग गर्नुहोस् ।

नाम बाकस

हालको कक्ष, चयन गरिएको कक्षहरूको दायरा, वा क्षेत्रको नामका लागि सन्दर्भ प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँ कक्षहरूको दायरा चयन गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि नाम बाकसमा त्यो दायराका लागि नाम टाइप गर्नुहोस् ।

कम्बो बाकस सिट क्षेत्र

नाम बाकस

प्रकार्य विजार्ड

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

प्रकार्य विजार्ड

जोड

तपाईँंले निर्दिष्ट गर्नु भएको कक्ष दायरामा सङ्ख्याहरू स्वत: रूपमै थपिन्छ । कक्षमा क्लिक गर्नुहोस् यो प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि कक्ष दायरा घुसाउनुहोस् । तपाईँं कक्ष दायरा परिभाषित गर्नलाई स्प्रेडसिटमा तान्न पनि सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

जोड

प्रतिमा

ले सूत्रलाई हालको कक्षमा थप्दछ । यो प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि आगत रेखा सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

प्रकार्य

रद्द गर्नुहोस

ले आगत रेखाको सामग्रीहरू खाली गर्दछ, वा परिवर्तनहरूलाई रद्द गर्दछ जसलाई तपाईँंले अवस्थित सूत्रमा बनाउनु भएको थियो ।

प्रतिमा

रद्द गर्नुहोस्

स्वीकार गर्नुहोस

ले आगत रेखाको सामग्रीहरू स्वीकार गर्दछ, र त्यसपछि हालको कक्ष भित्र सामग्रीहरू घुसाउँदछ ।

प्रतिमा

स्वीकार गर्नुहोस्

आगत रेखा

सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई तपाईँंले हालको कक्षमा थप्न चाहनुहुन्छ । तपाईँं प्रतिमा सूत्र भित्र पूर्व परिभाषित प्रकार्य घुसाउन लाई प्रकार्य विजार्डपनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।