घुसाउनुहोस्

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टी खोल्नलाई प्रतिमामा अर्को बाँण क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँं हालको पानामा ग्रफिकहरू र विशेष क्यारेक्टरहरू थप्न सक्नुहुन्छ ।

उपकरणपट्टी प्रतिमा:

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

तपाईँ निम्न प्रतिमाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:

उत्प्लावन फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

प्रतिमा

उत्प्लावन फ्रेम

विशेष क्यारेक्टर

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

प्रतिमा

विशेष क्यारेक्टर

फाइलबाट

Inserts an image into the current document .

प्रतिमा

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Audio or Video


सूत्र

Inserts a formula into the current document.

प्रतिमा

सूत्र

चित्रपट

प्रतिमा

चित्रपट

OLE वस्तु

घुसाउछ OLE। OLE वस्तु लिङ्कको रुपमा वा सम्मिलित वस्तुको रुपमा घुसाएको छ ।

प्रतिमा

OLE वस्तु