TIME

TIME घण्टा मिनट र सेकेन्डका लागि मानहरू मार्फत हालको समय मान फर्काउँदछ । यो प्रकार्य ती दशमलव समय मानमा तीनवटा तत्वमा आधारित समय रूपान्तरण गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वाक्य संरचना

TIME(घण्टा; मिनेट;सेकेन्ड)

घन्टासेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

मिनटसेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

सेकेन्डसेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

उदाहरणहरू

=TIME(0;0;0) ले ००ः००ः०० फर्काउदछ​।

=TIME(४;२०;४)ले ०४ः२०ः०४ फर्काउदछ​।