स्वत:फिल्टर

चयन भएका कक्ष दायरामा स्वचालित रूपमा फिल्टर हुन्छन् र एक-पक्ङ्तिका सूची बाकसहरू सिर्जना गर्दछ ।।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

प्रतिमा

स्वचालित फिल्टर