स्प्रिडशिट प्रकार्य

यो सेक्सनमा साथमा उदाहरण सहित स्प्रेडसिटहरू प्रकार्यको व्याख्या समावेश गराउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - प्रकार्य - कोटि स्प्रेडसिट


ERROR.TYPE

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

AREAS

ब्यतिगत दायराको सङ्ख्या फर्काउँदछ जसले गुणन दायरालाई अधिनमा राख्छ । दायराले नझिकैको कक्षहरू वा एकल कक्ष मिलाएर राख्न सक्दछ ।

The function expects a single argument. If you state multiple ranges, you must enclose them into additional parentheses. Multiple ranges can be entered using the semicolon (;) as divider, but this gets automatically converted to the tilde (~) operator. The tilde is used to join ranges.

वाक्य संरचना

AREAS(सन्दर्भ)

सन्दर्भले कक्ष वा कक्ष दायरामा सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दछ ।

उदाहरण

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) returns 3, as it is a reference to three cells and/or areas. After entry this gets converted to =AREAS((A1:B3~F2~G1)).

=AREAS(All) ले १ फर्काउँदछ यदि तपाईँंले एउटा नाम दिएको क्षेत्र तलका सबै डेटा - परिभाषा दायरामा परिभाषा गरेको खण्डमा।

CHOOSE

३० वटा सम्म मानहरूको सूचीबाट मान फर्काउँदा अनुक्रमणिकाको प्रयोग गर्दछ ।

वाक्य संरचना

CHOOSE(अनुक्रमणिका; मान१;...मान३०)

अनुक्रमणिका सन्दर्भ वा १ र ३० बीचमा तोकेको सङ्ख्या हो जसको मान सूचीबाट लिएको हुन्छ ।

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

उदाहरण

=CHOOSE(A1; B1; B2; B3; "Today"; "Yesterday"; "Tomorrow"), उदाहरणका लागि, B2 को सामग्रीहरू A1 = 2;A1 = 4 फर्काउँदछ; प्रकार्यले पाठ "Today" फर्काउँदछ ।

COLUMN

कक्ष सन्दर्भको स्तम्भ सङ्ख्या फर्काउँदछ ।यदि सन्दर्भ फर्काईएको कक्षको स्तम्भ सङ्ख्या कक्ष भएको खण्डमा परामिति कक्ष क्षेत्र भएको खण्डमा अनुरूप स्तम्भ सङ्ख्याहरू एकल पङ्क्ति एरे यदि सूत्र प्रविष्टि गरिएको खण्डमा एरे सूत्रको रूपमा फर्काइन्छ । यदि क्षेत्र सन्दर्भ परामिति सहित COLUMN प्रकार्य एरे सूत्रका लागि प्रयोग नगरिएको खण्डमा क्षेत्र भित्र पहिलो कक्षको स्तम्भ सङ्ख्या मात्र निर्धारण गरिन्छ ।

वाक्य संरचना

COLUMN(सन्दर्भ)

सन्दर्भ जसमा पहिलो स्तम्भ सङ्ख्या फेला पारिएको कक्ष वा कक्ष क्षेत्रको सन्दर्भ हो ।

यदि सन्दर्भ प्रविष्टि नगरेको खण्डमा , कक्षको स्तम्भ सङ्ख्या जसमा प्रविष्टि गरेको सूत्र भेटाउनु हुन्छ । LibreOffice क्याल्कले स्वचालितलित रूपमा हालको कक्षमा सन्दर्भ सेट गर्दछ ।

उदाहरण

=COLUMN(A1) 1 सँग बराबर हुन्छ। स्तम्भ A तालिकामा पहिलो स्तम्भ हो।

=COLUMN(C3:E3) 3 सँग बराबर हुन्छ। स्तम्भ C तालिकामा तेस्रो स्तम्भ हो।

=COLUMN(D3:G10) ले ४ फर्काउँदछ किन भने स्तम्भ D तालिकामा चौथो स्तम्भ हो र COLUMN प्रकार्य एरे सूत्रको रूपमा प्रयोग गरिँदैन । (यो केसमा,एरेको पहिलो प्राय मान परिणाम स्वरूप प्रयोग गरिन्छ )

{=COLUMN(B2:B7)}=COLUMN(B2:B7) दुबैबाट २ फर्कन्छ किन भने सन्दर्भले तालिकामा दोस्रो स्तम्भको स्तम्भ B मात्र समावेश गराउँदछ । किनभने एकल-स्तम्भ क्षेत्रसँग एउटा मात्र स्तम्भ सङ्ख्या हुन्छ यो फरक बनाउदैन यात एरे सूत्रको रूपमा प्रयोग गर्दा होस् या नगर्दा ।

यदि स्तम्भ C मा सूत्र प्रविष्टि भएको खण्डमा =COLUMN()ले 3 फर्काउँछ।

{=COLUMN(Rabbit)} ले एकल-पङ्क्ति एर्रे(3, 4) फर्काउँदछ यदि "Rabbit" नामाङ्कित क्षेत्र(C1:D3)भएको हुन्छ ।

COLUMNS

दिइएको सन्दर्भमा स्तम्भहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

COLUMNS(एरे)

एरे कक्ष दायरालाई सन्दर्भ गर्दछ जसको स्तम्भहरूको जम्मा सङ्ख्या फेला पार्दछ । तर्क एकल कक्षको पनि हुनसक्दछ ।

उदाहरण

एउटा कक्षले एउटा मात्रै स्तम्भ समावेश गरेकोले =COLUMNS(B5)ले 1 फर्काउँछ।

=COLUMNS(A1:C5) 3 सँग बराबर हुन्छ। सन्दर्भले तीनवटा स्तम्भहरू समाविष्ट गर्दछ।

=COLUMNS(Rabbit) ले 2 फर्काउँदछ यदि Rabbitभएको खण्डमा नामाङ्कित दायरा (C1:D3) गरिन्छ ।

DDE

DDE-आधारित लिङ्कको परिणाम फर्काउँदछ ।यदि लिङ्क गरिएका सामग्रीहरू वा सेक्सनहरू परिवर्तन गर्दा फर्किएको मान पनि परिवर्तन हुन्छ । तपाईँंले अद्यावधिक नभएका लिङ्कहरू देख्नलाई स्प्रेडसिट पुन: लोड गर्न वा सम्पादन - लिङ्कहरू रोज्नका लागि जरुरी छ । क्रस-प्लेटफर्म लिङ्कहरू,उदाहरणका लागि,चलिरहेको सञ्झ्यालहरू मेशिनमा LibreOfficeस्थापना गर्दा लिनक्स मेशिनमा कागजात सिर्जना गर्न अनुमति दिईदैन ।

वाक्य संरचना

DDE(सर्भर;फाइल;दायरा;मोड)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

फाइल पूर्ण फाइल नाम हो,बाटो निर्दिष्टिकरण सम्मिलित गर्दा.

दायरा मूल्याङ्कन गर्ने डेटा समावेश क्षेत्र हो ।

मोड एउटा वैकल्पिक परामिति हो त्यसले विधि नियन्त्रण गर्दछ , जसद्वारा DDE सर्भरले यसको डेटालाई सङ्ख्याहरूमा रूपान्तरण गर्दछ ।

मोड

असर

० वा हराइरहेको छ

"Default" कक्ष शैलीबाट सङ्ख्या ढाँचा

1

डेटा मानक ढाँचामा US अंग्रेजिमा प्रायजसो व्याख्या गरिएका हुन्छन् ।

2

डेटा पाठको रूपमा पुन: प्राप्त हुन्छन्; सङ्ख्यामा रूपान्तरण हुँदैनन्


उदाहरण

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

लेत्रुटि मान मा आएका फरक कक्षमा अनुरूप गर्ने सङ्ख्याहरू फर्काउँदछ । यो सङ्ख्याको मद्दत सहित तपाईँं गल्ती संदेश पाठ उत्पन्न गर्न सक्नहुन्छ ।

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँंले कक्ष समावेश गरेको त्रुटिमा क्लिक गरेको खण्डमा वस्तु स्थिति पट्टिले पूर्वपरिभाषित त्रुटि सङ्केत LibreOfficeबाट प्रदर्शन गर्दछ ।


वाक्य संरचना

ERRORTYPE(सन्दर्भ)

सन्दर्भ ले कक्षको ठेगाना समावेश गर्दछ जसमा त्रुटि आउँदछ ।

उदाहरण

यदि कक्ष A1 ले Err:518 देखाउन्छ भने, प्रकार्य =ERRORTYPE(A1)ले संख्या 518 फर्काउँछ।

GETPIVOTDATA

The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.

वाक्य संरचना

Two different syntax definitions can be used:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table; [ Field 1; Item 1; ... ])

GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)

The second syntax is assumed if exactly two parameters are given, of which the first parameter is a cell or cell range reference. The first syntax is assumed in all other cases. The Function Wizard shows the first syntax.

First Syntax

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

pivot table is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.

If no Field n / Item n pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. Field n is the name of a field from the pivot table. Item n is the name of an item from that field.

If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.

If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.

If no constraint for a page field is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a page field is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Page fields are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Page Fields" area of the pivot table layout dialog. From each page field, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Second Syntax

NOM अवास्तविक ब्याज हो ।

Constraints is a space-separated list. Entries can be quoted (single quotes). The whole string must be enclosed in quotes (double quotes), unless you reference the string from another cell.

One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.

Each of the other entries specifies a constraint in the form Field[Item] (with literal characters [ and ]), or only Item if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.

A function name can be added in the form Field[Item;Function], which will cause the constraint to match only subtotal values which use that function. The possible function names are Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Numbers only), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), case-insensitive.

HLOOKUP

चयन गरेको क्षेत्र भन्दा तल कक्षहरूमा मान र सन्दर्भका लागि खोज्छ । यदि एरेको पहिलो पङ्क्तिमा निश्चित मानहरू समाहित भएको खण्डमा यो प्रकार्यले प्रमाणित गर्दछ । प्रकार्यले एरेको पङ्क्तिमा त्यसपछिका मानहरू फर्काउँदछ,उही स्तम्भमा अनुक्रमणिका मा रहेको नाम ।

खोजीले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाईं You "all.*" प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि "all" पछि कुनै पनि क्यारेक्टर लागेकाे पहिलो स्थान पत्ता लगाउनका लागि। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्ति भएको पाठ खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँंले हरेक क्यारेक्टर सँग \ क्यारेक्टर लाई अग्रगामि गर्नुपर्दछ। तपाईले नियमित अभिव्यक्तिको स्वचालित मूल्याङ्कन - LibreOffice Calc - गणना

वाक्य संरचना

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Handling of Empty Cells

HYPERLINK

तपाईँंले जब कक्षमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसले HYPERLINK समावेश गर्दछ, हाइपरलिङ्क खुल्छ ।.

यदि वैकल्पिक कक्ष पाठ परामिति प्रयोग गरेको खण्डमा, सूत्रले URL देखाउँदछ , र त्यसपछि पाठ प्रदर्शन गर्दछ ।

टिप प्रतिमा

कुञ्जीपाटी सहित हाइपरलिङ्क गरेको कक्ष खोल्न, कक्ष चयन गर्नुहोस्, सम्पादन मोडमा प्रविष्टि F2 थिच्नुहोस् कर्सर् हाइपरलिङ्कको अगाडि सार्नुहोस् । Shift+F1 थिच्नुहोस् र हाइपरलिङ्क खोल्नुहोस् रोज्नुहोस् ।.


वाक्य संरचना

HYPERLINK (URL) वा HYPERLINK (URL;कक्ष पाठ)

URL लिङ्क लक्ष निर्दिष्ट गर्दछ । वैकल्पिकपाठ कक्षपरामिति पाठ हो जसलाई प्रकार्यको कक्ष र परिणाममा प्रदर्शन गरिन्छ । यदि कक्ष पाठ परामिति निर्दिष्ट नगरिएको खण्डमा URL कक्ष पाठमा र प्रकार्यको परिणाममा प्रदर्शन गरिन्छ ।

The number 0 is returned for empty cells and matrix elements.

उदाहरण

=HYPERLINK("http://www.example.org")ले कक्षमा "http://www.example.org" प्रदर्शन गर्दछ र क्लिक गरेको बेला हाइपरलिङ्क http://www.example.org कार्यान्वयन गर्दछ ।

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") ले कक्षमा"Click here" प्रदर्शन गर्दछ र क्लिक गरेको बेला हाइपरलिङ्क http://www.example.org कार्यान्वयन गर्दछ ।

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4) जहाँ कक्ष B4ले http://www.example.orgसमावेश गराउँदछ । प्रकार्यले हाइपरलिङ्क कक्षको URLमा "http://www.example.org" थप्दछ र त्यसपछि उही पाठ फर्काउँदछ जुन सूत्र परिणाम को रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" ले कक्षमा"Click example.org" प्रदर्शन गर्दछ र क्लिक गरेको बेला हाइपरलिङ्क http://www.example.org कार्यान्वयन गर्दछ ।

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

INDEX

पङ्क्ति र स्तम्भ सङ्ख्या वा वैकल्पिक दायरा नामद्वारा निर्दिष्ट INDEX कक्षको सामग्री फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

INDEX(सन्दर्भ;पङ्क्ति;स्तम्भ;दायरा)

सन्दर्भकक्ष सन्दर्भ हो,कित सीधै वा निर्दिष्ट गरेको नाम दायराद्वारा प्रविष्टि गरेको हुन्छ । यदि बहुविध दायराहरूको सन्दर्भ अनुकूल भएको खण्डमा तपाईँंले सन्दर्भ वा कोष्ठकमा भएको नाम दायरा संलग्न गराउन जरुरी छ ।

मान फर्काउन का लागि पङ्क्ति (वैकल्पिक) सन्दर्भ दायराको पक्ङ्ति सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दछ ।

मान फर्काउन का लागि स्तम्भ (वैकल्पिक) सन्दर्भ दायराको स्तम्भ सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दछ ।

यदि गुणन दायरामा सन्दर्भ गरेको खण्ङ्मा दायरा (वैकल्पिक) उपदायराको अनुक्रमणिका प्रस्तुत गर्दछ ।

उदाहरण

=INDEX(Prices;4;1) ले पङ्क्ति 4 र स्तम्भ 1 मा परिभाषा गरेको डाटाबेसको दायराको मूल्यहरूको रूपमा डेटा - परिभाषा Prices को रूपमा फर्काउँदछ ।

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) returns a reference to the first row of A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returns a reference to the first column of A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1)ले दायराको माथिल्लो-बायाँको मान A1:B6 जनाउँदछ।

=INDEX((multi);0;0;2) returns a reference to the second range of the multiple range.

INDIRECT

ले पाठ स्ट्रिङद्वारा निर्दिष्ट सन्दर्भ फर्काउँदछ । यो प्रकार्य अनुरूप स्ट्रिङको क्षेत्र फर्काउनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


द्रष्टव्य प्रतिमा

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


वाक्य संरचना

INDIRECT(ref)

refसामग्रीहरू फर्काउन का लागि कक्ष दायरा वा क्षेत्र(पाठ फारममा)मा सन्दर्भ फर्काउँदछ ।

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँंले एक्सेल स्प्रेडसिट खोलेको खण्डमा जसले स्ट्रिङ प्रकार्यहरूबाट सीधै गणना गरिएका ठेगानाहरू प्रयोग गर्दछ ठेगानाहरूको पाना स्वचालित रूपमा अनुवाादित हुन ेछैन । उदहरणका लागि, INDIRECT("filename!sheetname"&B1) मा एक्सेल ठेगाना NDIRECT("filename.sheetname"&B1)मा क्याल्क ठेगाना भित्र रूपान्तरित हुँदैन ।


उदाहरण

=INDIRECT(A1)१००सँग बराबर हुन्छ यदि A1ले C108 लाई सन्दर्भको रूपमा समावेश गरेको खण्डमा र कक्ष C108 ले 100 को मान समावेश गरेको।

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) कक्ष सम्म A1को क्षेत्रमा कक्षहरू जम्मा गर्दछ जसको ठेगाना पङ्क्ति १ र स्तम्भ ३द्वारा परिभाषित गरेको हुन्छ । त्यसकारण , क्षेत्र A1:C1 जम्मा गरेको हुन्छ ।

यदि पाना २मा कक्ष A1ले मान -६ समावेश गरेको खण्डमा तपाईँं =ABS(INDIRECT(B2)) प्रविष्टि गर्दा B2मा प्रकार्य प्रयोग गर्दा सान्दर्भित कक्षमा अप्रतक्षरूपले सान्दर्भित गर्दछ । परिणाम B2मा निर्दिष्ट सन्दर्भ कक्षको निश्चित मान हो जुन यो केसमा ६ हुन्छ।

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

द्रष्टव्य प्रतिमा

If LOOKUP cannot find the search criterion, it matches the largest value in the search vector that is less than or equal to the search criterion.


खोजीले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाईं You "all.*" प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि "all" पछि कुनै पनि क्यारेक्टर लागेकाे पहिलो स्थान पत्ता लगाउनका लागि। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्ति भएको पाठ खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँंले हरेक क्यारेक्टर सँग \ क्यारेक्टर लाई अग्रगामि गर्नुपर्दछ। तपाईले नियमित अभिव्यक्तिको स्वचालित मूल्याङ्कन - LibreOffice Calc - गणना

वाक्य संरचना

LOOKUP(खोजी मापदण्ड;खोजी भेक्टर;result_vector)

खोजी माप दण्ड खोजी गर्नका लागि मान हो; कित सीधै प्रविष्ट गर्नुहोस् यात सन्दर्भको रूपमा ।

खोजी भेक्टर घुसाउनु पर्ने एकल-पङ्क्ति वा एकल-स्तम्भ क्षेत्र हो ।

result_vector अर्को एकल पङ्क्ति वा एकल स्तम्भ दायरा हो जसमार्फत प्रकार्यको परिणाम लिइन्छ । परिणाम खोजी भेक्टरमा दृष्टान्तको रूपमा उही अनुक्रमाणिका सहित परिणाम भेक्टरको कक्ष हो ।

Handling of Empty Cells

उदाहरण

=LOOKUP(A1; D1:D100;F1:F100)ले A1मा तपाईँंले प्रविष्टि गरेको सङ्ख्याका लागि दायरा D1:D100 अनुरूप गरिएका कक्षहरू खोज्छ । दृष्टान्त भेटाउनको लगि अनुक्रमणिका निर्धारण गरिन्छ । उदाहरणका लागि यो दायरामा १२औ कक्ष । त्यसपछि प्रकार्य (परिणाम भेक्टरमा)को मानको रूपमा १२औ कक्षको सामग्रीहरू फर्काउँदछ ।

MATCH

एरेमा वस्तुको सम्बन्धित स्थिति फर्काउँदछ जसले निर्दिष्ट गरिएको मान मिलाउँदछ । प्रकार्यले सङ्ख्याको रूपमा फेला परेको लुक अप एरेको मानको स्थिति फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

MATCH(खोजी मापदण्ड;लुक अप एरे;प्रकार्य)

खोज मापदण्डमान हो जुनचाँहि एकल-पङ्क्ति वा एकल-स्तम्भ एरेका लागि खोजी कार्य गर्नुपर्दछ ।

lookup_array खोलिएको सन्दर्भ हो । एउटा खोज्ने एरे एकल पङ्क्ति वा स्तम्भ वा एकल पङ्क्ति वा स्तम्भको खण्ड हुनसक्दछ ।

प्रकारमानहरू १,० वा -१ लिन पनि सक्दछ । यदि प्रकार = १ वा यदि वैकल्पिक परामिति हराइरहेको खण्डमा यो मानिन्छ कि जसमा खोजी एरेको पाहिलो स्तम्भ बढ्दो क्रममा क्रमबद्ध गरिन्छ । यदि प्रकार = -१ यो मानिन्छ कि जसमा स्तम्भ घट्दो क्रममा क्रमबद्ध गरिन्छ । यसले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा उही प्रकार्य लाई अनुरूप गर्दछ ।

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

यदि प्रकार = १ वा तेस्रो परामिति हराइरहेको खण्डमा अन्तिम मान जसमा खोजी दायरामा सानो वा बराबर फर्किन्छ । यो जोरमा लागू हुन्छ जब खोजी एरे क्रमबद्ध हुँदैन । प्रकार =-१का लागि पहिलो मान जसमा बढी वा बराबर हुने फर्किन्छ ।.

खोजीले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाईं You "all.*" प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि "all" पछि कुनै पनि क्यारेक्टर लागेकाे पहिलो स्थान पत्ता लगाउनका लागि। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्ति भएको पाठ खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँंले हरेक क्यारेक्टर सँग \ क्यारेक्टर लाई अग्रगामि गर्नुपर्दछ। तपाईले नियमित अभिव्यक्तिको स्वचालित मूल्याङ्कन - LibreOffice Calc - गणना

उदाहरण

=MATCH(200; D1:D100) क्षेत्र D1:D100 खोज्छ,जुन मान २००का लागि स्तम्भ D द्वारा क्रमबद्ध गरिन्छ । जति सक्दो चाँडो यो मान संलग्न गरियो पङ्क्तिको सङ्ख्या फर्किएको भेटिन्छ । यदि स्तम्भमा खोजी गरिरहँदा सबभन्दा ठूलो मान भेटिएको खण्डमा अघिल्लो पङ्क्तिको सङ्ख्या फर्किन्छ ।

OFFSET

दिएको सन्दर्भ बिन्दुबाट पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरूको निश्चित सङ्ख्याद्वारा अफसेट कक्षको मान फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

OFFSET(सन्दर्भ; पङ्क्तिहरू; स्तम्भहरू; उचाइ, चौडाइ)

सन्दर्भ कक्ष हो जसबाट नयाँ सन्दर्भका लागि प्रकार्यहरू खोजी गर्दछ ।

पङ्क्तिहरूपङ्क्तिहरूको सङ्ख्या हो जसद्वारा सन्दर्भ माथि (ऋणात्मक मान)वा तल सुधारिएको हुन्छ ।

पङ्क्तिहरूपङ्क्तिहरूको सङ्ख्या हो जसद्वारा सन्दर्भ माथि (ऋणात्मक मान)वा तल सुधारिएको हुन्छ ।

उचाइ क्षेत्रका लागि वैकल्पिक तेर्सो उचाइ हो जसले नयाँ सन्दर्भ स्थिति सुरु गर्दछ ।

चौडाइ क्षेत्रका लागि वैकल्पिक तेर्सो चौडाइ हो जसले नयाँ सन्दर्भ स्थिति सुरु गर्दछ ।

Arguments Rows and Columns must not lead to zero or negative start row or column.

Arguments Height and Width must not lead to zero or negative count of rows or columns.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

उदाहरण

=OFFSET(A1;2;2) कक्ष C3 मा मान फर्काउँछ (A1 दुई पङ्क्तिहरु र दुई स्तम्भहरू तल सारियो)। यदि C3 ले 100 मान समावेश गर्छ भने यो प्रकार्यले मान 100 फर्काउँछ।

=OFFSET(B2:C3;1;1) returns a reference to B2:C3 moved down by 1 row and one column to the right (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returns a reference to B2:C3 moved up by 1 row and one column to the left (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returns a reference to B2:C3 resized to 3 rows and 4 columns (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) returns a reference to B2:C3 moved down by one row resized to 3 rows and 4 columns (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1; 2; 2; 5; 6)) क्षेत्रको कुल योग निर्धारण गर्दछ जुन कक्ष C3 मा सुरु हुन्छ र पङ्क्तिहरूको उचाइ ५ र स्तम्भहरूको चौडाइ ६ हुन्छ (क्षेत्र=C3:H7) ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ROWS

सन्दर्भ वा एरेमा पङ्क्तिहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

ROWS(एरे)

एरे सन्दर्भ वा नामांकित क्षेत्र हो जसमा पङ्क्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण

एउटा कक्षले केवल एक पङ्क्ति समावेश गरेको हुनाले =Rows(B5) ले 1 फर्काउँछ।

=ROWS(A10:B12)ले ३ फर्काउँदछ ।

=ROWS(Rabbit)ले ३ फर्काउँदछ यदि "Rabbit" नामांकित क्षेत्र (C1:D3) भएको हुन्छ ।

SHEETS

सन्दर्भमा पानाहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्दछ । यदि तपाईँंले कुनै परामितिहरू प्रविष्टि नगरेको खण्डमा यसले पानाहरूको सङ्ख्या हालको कागजातमा फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

SHEETS(सन्दर्भ)

सन्दर्भ पाना वा क्षेत्रमा सन्दर्भित हुन्छ । यो परामिति वैकल्पिक हो ।

उदाहरण

Sheet1, Sheet2, र Sheet3 तोकिएको क्रममा अवस्थित भएको खण्डमा =SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) ले 3 फर्काउँदछ।

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

वाक्य संरचना

STYLE(शैली;समय;शैली२)

शैली कक्षमा मानांङ्कित कक्ष शैलीको नाम हो । उद्धरण चिनोमा शैली नामहरू प्रविष्टि गर्न जरुरी छ ।

समय सेकेन्डमा वैकल्पिक समय दायरा हो । समयको निश्चित दायरा गुज्रिसकेपछि यदि यो परामितिमा शैली हराइरहँदा परिवर्तन गर्न सकिने छैन ।

शैली२ कक्षमा मानांकित कक्ष शैलीको वैकल्पिक नाम हो निश्चित समय पास गरिसकेको हुन्छ । यदि यो परामिति हराइ रहँदा "Standard" मानांकित गरिन्छ ।

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

उदाहरण

=STYLE("Invisible";60;"Default") कागजात पुन: गणना वा लोड गरिसके पछि ६० सेकेन्डका लागि पारदर्शी ढाँचामा कक्षहरू ढाँचाबद्ध गर्दछ । त्यस पछि पूर्वनिर्धारित ढाँचा मानाङ्कन गरिन्छ । दुवै कक्ष ढाँचाहरू पहिले नै परिभाषित गरिन्छ ।

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

See also CURRENT() for another example.

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

खोजीले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाईं You "all.*" प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि "all" पछि कुनै पनि क्यारेक्टर लागेकाे पहिलो स्थान पत्ता लगाउनका लागि। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्ति भएको पाठ खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँंले हरेक क्यारेक्टर सँग \ क्यारेक्टर लाई अग्रगामि गर्नुपर्दछ। तपाईले नियमित अभिव्यक्तिको स्वचालित मूल्याङ्कन - LibreOffice Calc - गणना

वाक्य संरचना

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

खोज मापदण्ड पहिलो स्तम्भमा खोजीएको एरेका लागि मान हो ।

एरेसन्दर्भ हो, कम्तीमा दुईटा स्तम्भहरू समाविष्ट गर्नलाई हो ।

अनुक्रम एरेमा स्तम्भको सङ्ख्या हो त्यसले मान फर्काउन लाई समावेश गर्दछ । पहिलो स्तम्भले सङ्ख्या १ फर्काउँदछ ।

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Handling of Empty Cells

उदाहरण

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

B1मा दिएको सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस्:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

A1 B1 तपाईँंले चाँडो भन्दा चाँडो प्रविष्ट गराएका सङ्ख्या सन्दर्भ D1:E100को दोस्रो स्तम्भमा समावेश अनुरूप पाठ बाकसमा देखिने छ । अवस्थित नभएका सङ्ख्याहरू प्रविष्टि गर्दा अर्को तलको सङ्ख्या सहित पाठ प्रदर्शन गर्ने छ । यसलाई रोक्न , सूत्रमा अन्तिम परामितिको रूपमा FALSE प्रविष्ट गर्नुहोस् जब अवस्थित नरहेका सङ्ख्याहरू प्रविष्टि गरिन्छ त्यसकारण त्रुटि सन्देश उत्पन्न हुन्छ ।

ठेगाना

निर्दिष्ट पङ्क्ति र स्तम्भ सङ्ख्याहरू अनुसार पाठको रूपमा कक्ष ठेगाना (सन्दर्भहरू) फर्काउँदछ । तपाईँं निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ यात निश्चित ठेगानाको रूपमा (fउदाहरणका लागि $A$1) वा सम्बन्धित ठेगाना (A1को रूपमा) वा मिश्रित ढाँचा(A$1 $A1) व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँं पानाको सिट निर्दिष्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


द्रष्टव्य प्रतिमा

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


वाक्य संरचना

ADDRESS(पङ्क्ति; स्तम्भ; abs;पाना)

पङ्क्ति कक्ष सन्दर्भका लागि पङ्क्ति सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दछ ।

स्तम्भ कक्ष सन्दर्भको(सङ्ख्या, अक्षर होइन)लागि स्तम्भको सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दछ ।

absसन्दर्भहरूको प्रकार निर्धारण गर्दछ:

१: निश्चित ($A$1)

२: पङ्क्ति सन्दर्भ प्रकार निश्चित छ; स्तम्भ सन्दर्भ (A$1)सँग सम्बन्धित छ ।

३: पङ्क्ति (सम्बन्धित); स्तम्भ (निश्चित) ($A1)

४: सम्बन्धित (A1)

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

पाना पानाको नाम प्रस्तुत गर्दछ । यो डबल उद्धरणहरूमा राख्न जरुरी हुन्छ ।

उदाहरण:

=ADDRESS(1;1;2;;"Sheet2")ले निम्नलिखित फर्काउँछ: Sheet2.A$1

पङ्क्ति

कक्ष सन्दर्भको पङ्क्ति सङ्ख्या फर्काउँदछ । यदि सन्दर्भ कक्ष भएको खण्डमा यसले कक्षको पङ्क्ति सङ्ख्या फर्काउँदछ । यदि सन्दर्भ कक्ष दायरा भएको खण्डमा यसले अनुरूप पङ्क्ति सङ्ख्याहरू एरे यदि सूत्र प्रविष्टि गरिएको छ भने एरे सूत्रको रूपमा एउटा स्तम्भमा फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना

ROW(सन्दर्भ)

सन्दर्भ एउटा कक्ष, एउटा क्षेत्र, वा एउटा क्षेत्रको नाम हो l

यदि सन्दर्भ नतोकेको अवस्थामा, कक्षको पङ्क्ति सङ्ख्या जसमा सूत्र प्रविष्टि गरेको हुन्छ फेला पर्नेछ। LibreOffice क्याल्क ले स्वचालित रूपमा हालको डेटामा सन्दर्भ सेट गर्दछ ।

उदाहरण

=ROW(B3)ले 3 फर्काउँछ किनकि सन्दर्भले तालिकामा तेस्रो पङ्क्तिलाई बुझएको छ।

{=ROW(D5:D8)} एकल स्तम्भ एरे (५, ६, ७, ८) फर्काउँदछ किनभने निर्दिष्ट सन्दर्भले ८ बाट ५ पङ्क्तिहरू समाहित गराउँदछ ।

=ROW(D5:D8)ले ५ फर्काउँदछ किन भने ROW प्रकार्य एरे सूत्रमा प्रयोग गरिँदैन र सन्दर्भको पहिलो पङ्क्तिको एउटा मात्र सङ्ख्या फर्काउँदछ ।

{=ROW(A1:E1)} =ROW(A1:E1) दुवैले १ फर्काउँदछ किना भने तालिकामा पहिलो स्तम्भको रूपमा पङ्क्ति १ मात्र समाहित गर्दछ । (किन भने एकल पङ्क्ति क्षेत्रहरू एउटा पङ्क्ति सङ्ख्या हुन्छ यसले कुनै फरक पार्दैन ताकि एरे सूत्रको रूपमा प्रयोग गरिएको सूत्र नै किन नहोस् ।)

यदि सूत्र पङ्क्ति 3 मा प्रविष्टि गरिएको थियो भने =ROW()ले 3 फर्काउँछ।

{=ROW(Rabbit)} ले एकल-स्तम्भ एरे (१, २, ३) फर्काउँदछ यदि "Rabbit"नामांकन क्षेत्र(C1:D3) ।

पाना

सन्दर्भ वा पानामा प्रस्तुत गरेको स्ट्रिङको पाना सङ्ख्या फर्काउँदछ । यदि तपाईँंले कुनै परामितिहरू प्रविष्टि नगरेको खण्डमा परिणाम सूत्र समाहित गरेको स्प्रेडसिटको पाना सङ्ख्या हुन्छ ।

वाक्य संरचना

SHEET(सन्दर्भ)

सन्दर्भ यो वैकल्पिक हो र यो कक्ष,क्षेत्र,वा स्ट्रिङ नाम पानामा सन्दर्भ हुन्छ ।

उदाहरण

यदि Sheet2 स्प्रेडसिट कागजातमा भएको दोस्रो सिट भए =SHEET(Sheet2.A1)ले २ फर्काउँदछ।