हेडर/फुटर

पृष्ठ शैलीका लागि हेडर वा फुटर परिभाषित गर्दछ वा ढाँचा गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


बायाँ क्षेत्र

पाठ प्रदर्शन गर्नलाई हेडर वा फुटरको बायाँ भागमा प्रविष्ट गर्नुहोस्

केन्द्र क्षेत्र

हेडर र फुटरको केन्द्रमा प्रदर्शन गर्नलाई पाठ घुसाउनुहोस्।

दायाँ क्षेत्र

हेडर र फुटरको दायाँ साइडमा प्रदर्शन गर्नलाई पाठ घुसाउनुहोस् ।

हेडर/फुटर

Select a predefined header or footer from the list.

पाठ विशेषताहरू

नयाँ वा चयनगरेको पाठमा ढाँचाहरू मानाङ्कन गर्न पाठ खोल्दछ । पाठ विशेषता संवादले ट्याब पृष्ठहरूफन्ट,फन्ट प्रभावहरूफन्ट अवस्थामा समाहित गराउँदछ ।

प्रतिमा

पाठ विशेषताहरू

फाइल नाम

चयन गरेको क्षेत्रमा फाइल नाम घुसाउनुहोस् । शीर्षक घुसाउन क्लिक गर्नुहोस् । या त शीर्षक वा उपमेनुबाट बाटो/फाइल नाम चयन गर्न लामो क्लिक गर्नुहोस् । यदि शीर्षकसँग (फाइल - गुणहरू देखिने) मानाङ्कन नगरेको खण्डमा, फाइल नाम सट्टामा घुसाइन्छ ।

प्रतिमा

फाइल नाम

पाना नाम

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस् जुनचाहिँ सहि कागजातको हेडर/फुटरमा पाना नामद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

पाना नाम

पृष्ठ

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस् जुन क्रमाङ्कन पृष्ठद्वारा बदलिन्छ । यसले कागजातमा पृष्ठ क्रमाङ्कन सुचारु गर्न अनुमति दिन्छ ।

प्रतिमा

पृष्ठ

पृष्ठहरू

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस्,जुन चाँहि कागजातमा पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्याद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

पृष्ठहरू

मिति

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस् जुनचाहिँ हालको डेटाद्वारा बदलिन्छ,जुन कागजातको प्रत्येक पृष्ठमा हेडर/फुटरमा दोहोरिने छ ।

प्रतिमा

मिति

समय

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउँदछ जुनचाहिँ कागजातको प्रत्येक पृष्ठमा हेडर/फुटरमा दोहोरिन हालको समयद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

समय