CreateUnoValue Function

वस्तुमा फर्काउँछ जसले कडाइका साथ टाइप गरेको मान Uno प्रकार प्रणालीलाई सान्दर्भित गर्न प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

जब Unoमा पास गरिन्छ यो वस्तु स्वत:रूपमै कुनै अनुरूप प्रकारमा रूपान्तरण हुन्छ । यो प्रकार यसको पूर्णरूपमा सक्षम Uno प्रकार नामद्वारा निर्दिष्ट गर्न जरुरि हुन्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

LibreOffice APIले जुनसुकै प्रकार बारम्बार प्रयोग गरिरहन्छ । यो अरू परिबेशहरूबाट चिनाइएको भिन्न प्रकारको सामुन्ने खण्ड हो । कुनै प्रकारले एउटा अनियन्त्रित Uno प्रकारलाई होल्ड गर्दछ र यसको जेनेरिक Uno इन्टरफेसहरूमा प्रयोग हुन्छ ।


वाक्य संरचना:

oUnoValue = CreateUnoValue( "[]byte", MyBasicValue ) ' to get a byte sequence.

यदि CreateUnoValueलाई निर्दिष्ट Uno प्रकारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको खण्डमा त्रुटि आउछ । रूपान्तरका लागि, TypeConverter सेवा प्रयोग हुन्छ ।

यो प्रकार्यले अवस्थाहरूको प्रयोगका लागि विचार दिइको हुन्छ जहाँ Uno प्रकार रूपान्तरित कार्याबलिलाई पूर्वनिर्धारित आधाभुत अपुर्ण हुन्छ । यो हुन सक्नलाई जब तपाईँ कुनै इन्टरफेसहरूमा आधारित रहेर जेनेरिक पहुँच बढाउनलाई कोषिस गर्नुहुन्छ जस्तै आधारभूत LibreOfficeबाट XProperty सेट::setPropertyValue( नाम, मान ) वा X???कन्टेनर::insertBy???( ???, मान ), । आधारभूत रनटाइमले ती प्रकारहहरूलाई संयोजन गर्दैनन् यद्यपि तिनीहरू अनुरूप सेवाको रूपमा मात्रै परिभाषित छन् ।

In this type of situation, LibreOffice Basic chooses the best matching type for the Basic type that you want to convert. However, if the wrong type is selected, an error occurs. You use the CreateUnoValue() function to create a value for the unknown Uno type.

कुनै मान बिना पासगर्नलाई तपाईँ यो प्रकार्य पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यो स्विकार्य बयान होइन ,। यदि आधारभूत लक्षित प्रकार थाहा भईरहेको खण्डमा CreateUnoValue() प्रकार्यको प्रयोग गर्दा थपरूपान्तरित सञ्चालनहरू मात्र नेत्रित्व गर्न सक्ने छ जसले आधारभूत कार्यन्वयनलाई विस्तारै बन्द गर्दछ ।