Len Function

स्ट्रिङमा क्यारेक्टरहरूको नम्बर वा बाइटहरूको नम्बर फर्काउँछ जसको चल सङ्ग्रह गर्नलाई आवश्यक हुन्छ ।

वाक्य संरचना:

Len (स्ट्रिङको रूपमा पाठ)

मान फर्काउनुहोस्:

लामो

परामितिहरू:

पाठ: कुनै स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा अर्को प्रकारको चल ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REMले ९ फर्काउँछ

End Sub