With Statement

पूर्वनिर्धारित वस्तुको रूपमा वस्तु सेट गर्दछ । अर्को वस्तुको नाम घोषणा नगरेको खण्डमा सबै गुणहरू र तरीकाहरूले पूर्वनिर्धारित वस्तु कथनसँग फैल्याउने कार्य अन्त्य नभए सम्म लाई सान्दर्भित गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

With Object

 Statement block

End With

परामितिहरू:

यदि तपाईँसँग एकल वस्तुकोलागि बिभिन्न प्रकारका गुणहरू वा विधिहरू भएको खण्डमा संगअन्त्यसँगको प्रयोग गर्नुहोस् ।