एकिकृत विकास परिवेश (IDE)

यो सेक्सनले आधारभूत LibreOfficeका लागि एकिकृत विकास परिवेश वर्णन गर्दछ ।

IDE समिक्षा

लाइब्रेरीहरू र मोड्युलहरू संयोजन

आधारभूत सम्पादक

आधारभूत कार्यक्रम डिबग गर्दा

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.