Fotnote og Sluttnote

Menyen inneholder kommandoer for å sette inn en fotnote eller sluttnote, med eller foruten ekstar brukerinteraksjon.

Fotnote

Sett inn en fotnote ved skrivermark√łrens posisjon uten en advarsel.

Sluttnote

Sett inn en sluttnote ved skrivermark√łrens posisjon uten en advarsel.

Fotnote eller Sluttnote

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.