Tekstobjektlinja

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinja Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra lista, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne lista. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringa fjernet.

Ikon

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringa bli fjernet.

Ikon

Kursiv

Understreking

Understrek eller fjern understrekinga pĂĄ den valgte teksten.

Ikon

Understreking

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Ikon

Senket skrift

Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Ikon

Venstrejustert

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene pĂĄ midten av siden.

Ikon

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Ikon

Høyrejustert

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linja i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Ikon

Blokkjustert

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Specifies the horizontal direction of the text.

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Specifies the vertical direction of the text.

Tekst ovenfra og ned

Tekst ovenfra og ned

Velg alle

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ikon

Merk alt

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringa til tegnene.

Ikon

Tegn

Avsnitt

Her kan du angi innrykk, avstander, justering og linjeavstand for det valgte avsnittet.

Ikon

Avsnitt