OLE-objektlinje

VerktÞylinja OLE-objekt blir vist nÄr et objekt er valgt. VerktÞylinja inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Ingen tekstbryting

Plasserer objektet pÄ en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke pÄ sidene.Dette valget er ogsÄ tilgjengelig under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ av tekstflyt

Tekstbryting

Bryter teksten pÄ alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme. Dette ikonet stÄr for valget Tekstbryting pÄ siden, som du ogsÄ finner under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ pÄ tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.Du kan ogsÄ oppnÄ samme effekt via valgene pÄ fanen Tekstbryting.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Ikon

Venstre

Midtstill vannrett

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Ikon

Midtstilt

HĂžyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Ikon

HĂžyre

Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Ikon

Øverst

Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Ikon

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen pÄ siden.

Ikon

Nederst

Kantlinjer

Trykk pÄ knappen Kantlinjer for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for Ă„ Ă„pne verktĂžylinja Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk pÄ knappen Kantlinjefarge for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen pÄ et objekt.

Ikon

Linjefarge (pÄ kantlinja)

Objektegenskaper

Åpner et dialogvindu du kan bruke til Ă„ endre det valgte objektets egenskaper, for eksempel dets navn og stĂžrrelse.

Ikon

Objektegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst sÄ det ligger foran alle andre objekter.

Ikon

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon

Flytt bakerst

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike mÄter Ä forankre et objekt til dokumentet pÄ.

Ikon

Endre forankring