Rammelinja

NĂ„r en ramme er valgt, viser verktĂžylinja Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av ramma.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Tekstbryting av

Plasserer objektet pÄ en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke pÄ sidene.Du kan ogsÄ ta i bruk denne innstillinga via fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ av tekstflyt

Tekstbryting pÄ

Bryter teksten pÄ alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme.Dette ikonet stÄr for valget Tekstbryting pÄ siden, som du ogsÄ finner under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ pÄ tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.Du finner dette valget ogsÄ under fanen Tekstbryting.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Ikon

Venstre

Midtstill vannrett

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Ikon

Midtstilt

HĂžyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Ikon

HĂžyre

Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Ikon

Øverst

Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Ikon

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen pÄ siden.

Ikon

Nederst

Kantlinjer

Trykk pÄ knappen Kantlinjer for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for Ă„ Ă„pne verktĂžylinja Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk pÄ knappen Kantlinjefarge for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen pÄ et objekt.

Ikon

Linjefarge (pÄ kantlinja)

Bakgrunnsfarge

Trykk for Ă„ Ă„pne en verktĂžylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon

Bakgrunnsfarge

Rammeegenskaper

Setter inn en ramme du kan bruke til Ă„ lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

Ikon

Rammeegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst sÄ det ligger foran alle andre objekter.

Ikon

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon

Flytt bakerst

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike mÄter Ä forankre et objekt til dokumentet pÄ.

Ikon

Endre forankring

Koble rammer

Kobler den merkede ramma til neste ramme. Teksten vil automatisk flyte fra den ene ramma til den neste.

Ikon

Koble rammer

Opphev rammelenkene

Bryter koblinga mellom to rammer. Du kan bare bryte koblinga som gÄr fra den valgte ramma til mÄlramma.

Ikon

Opphev rammelenkene