Forhåndsvis utskrift

Verktøylinja for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Forrige side

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Forrige side

Neste side

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Neste side

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Skriv ut forhåndsvisninga

Viser to sider om gangen i forhåndsvisninga. Oddetallssidene blir alltid vist til høyre, og partallssidene til venstre.

Ikon

To siders forhåndsvisning

Velg hvor mange sider som skal vises på en gang. Trykk på pila ved siden av knappen for å velge hvor mange rader og kolonner med sider som skal vises.

Ikon

Flersidersforhåndsvisning

Forhåndsvisning som bok

Velg dette for å vise den første siden på høyre side i forhåndsvisninga. Dersom det ikke er valgt, kommer den første siden til å bli vist til venstre.

Bokforhåndsvisningsikon

Bokforhåndsvisning

Vis større

Forstørrer visninga av dokumentet for å se det på nærmere hold.

Vis mindre

Forminsker slik at du ser mer av dokumentet i mindre størrelse.

Skalering av forhåndsvisning

Velg hvor mye forhåndsvisningen skal forstørres eller forminskes.

Fullskjerm

Vis eller skjul menyene og verktøylinjene i Writer eller Calc. For å gå ut av fullskjermvisninga trykker du på Fullskjerm på/av-knappen.

Fullskjerm på/av (i forhåndsvisninga

Fullskjerm på/av (i forhåndsvisningen)