Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Sidetall

Sidetallet blir vist i dette feltet i statuslinja. Dobbeltklikk for å åpne Dokumentstruktur-vinduet, som du kan bruke til å bla fram og tilbake i dokumentet. Høyreklikk for å vise alle bokmerkene i dokumentet. Hvis du trykker et bokmerke, plasseres skrivemerket der bokmerket står.

Gjeldende sidestil

Viser den gjeldende sidestilen. Dobbeltklikk for å redigere stilen, eller høyreklikk for å velge en annen stil.

Språk

Viser språket for den markerte teksten.
Trykk for å åpne en meny der du kan velge et annet språk for den markerte teksten eller for det gjeldende avsnittet.
Velg Ingen, hvis du ikke vil sjekke teksten for stave- og orddelingsfeil.
Velg "Nullstill til standardspråk" for å bruke standardvalget på den markerte delen eller avsnittet.
Velg Mer for å åpne et dialogvindu med flere valg.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Her kan du skifte mellom ulike markeringsmodi.

Endret dokument

Hvis det er gjort endringer i dokumentet siden det sist ble lagret, vises «*» i dette feltet på statuslinja. Dette gjelder også nye dokumenter som ikke er lagret ennå.

Digital signatur

Se Digitale signaturer.

Kombinert visning

Viser informasjon om det åpne dokumentet.

Skaler og vis oppsett

De tre kontrollene på statuslinja i Writer lar deg endre hvordan tekstdokumentene skaleres og vises.

Vis oppsett-ikoner fra venstre mot høyre: Enkeltsidemodus viser én og én side. Visningsmodus viser sidene side ved side. Bokmodus viser to sider om gangen, som i en åpen bok.

Dra glidebryteren for skalering mot venstre for å vise flere sider, eller dra den mot høyre for å skalere til en side og vise et mindre område på denne siden.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.