Verktøylinja for punkter og nummerering

Verktøylinja Punkter og nummerering inneholder funksjoner for å endre på strukturen i nummererte avsnitt, som for eksempel å endre på rekkefølgen eller velge ulike avsnittsnivåer.

Nummerering av

Slår av nummerering eller punktmerking i dette avsnittet eller valgte avsnitt.

Ikon

Nummerering av

Flytt avsnittet ett nivå opp i nummer- eller punkthierarkiet.

Ikon

Flytt avsnittet ett nivå ned i nummer- eller punkthierarkiet.

Ikon

Ett nivå opp med underpunkter

Flytter avsnitt med underpunkter et nivå opp. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Ett nivå opp med underpunkter

Ett nivå ned med underpunkter

Flytter avsnitt med underpunkter ett nivå ned. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Ett nivå ned med underpunkter

Sett inn unummerert oppføring

Setter inn et avsnitt uten nummerering. Nummerering som finnes fra før, påvirkes ikke.

Ikon

Sett inn unummerert oppføring

Flytt opp

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikon

Flytt opp

Flytt ned

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikon

Flytt ned

Flytt opp med underpunkter

Flytter et avsnitt med underpunkter opp over det forrige avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Flytt opp med underpunkter

Flytt ned med underpunkter

Flytter et avsnitt med alle underpunkter ned under det neste avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Flytt ned med underpunkter

Start nummereringa på nytt

Starter tekstnummereringa på nytt. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Start nummereringa på nytt

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ikon

Punktmerking på/av