Bildelinje

Bildelinja inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Bildefilterlinja

Denne knappen pÄ bildeverktÞylinja Äpner filterlinja, som lar deg bruke forskjellige filtre pÄ det valgte bildet.

Ikon

Filter

Bildemodus

Viser en liste over visningsegenskapene til det valgte bildeobjektet. Det innebygde eller lenkede bildeobjektet i denne fila endres ikke, bare visningen av objektet.

Cellestiler

Bildemodus

Farge

Med fargelinja kan du redigere noen av egenskapene til det valgte objektet.

Gjennomsiktighet

Angir hvor gjennomsiktig bildeobjektet skal vĂŠre. Du kan velge verdier fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsiktighet

Speilvend loddrett

Snur det valgte bildet loddrett.

Speilvend vannrett

Snur det valgte bildet horisontalt.

Bildeegenskaper

Brukes til Ă„ velge stĂžrrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Ikon

Bildeegenskaper