Verktøylinjer

Denne delen gir en oversikt over de tilgjengelige verktøylinjene i LibreOffice Writer. Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinja

Formateringslinja inneholder flere funksjoner for tekstformatering.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinja inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Rammelinja

Når en ramme er valgt, viser verktøylinja Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av ramma.

OLE-objektlinje

Verktøylinja OLE-objekt blir vist når et objekt er valgt. Verktøylinja inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Verktøylinja «Tabell»

Verktøylinja Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinja blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Verktøylinja «Egenskaper for tegneobjekter»

Du kan se verktøylinja Egenskaper for tegneobjekter i Writer og Calc. Velg menyen Vis → Verktøylinjer → Egenskaper for tegneobjekter. Kontrollelementene er tilgjengelige nå er tegneobjekt er valgt. Som standard vil forskjellige knapper vises, avhengig av om det er et tekstdokument eller et regneark.

Verktøylinja for punkter og nummerering

Verktøylinja Punkter og nummerering inneholder funksjoner for å endre på strukturen i nummererte avsnitt, som for eksempel å endre på rekkefølgen eller velge ulike avsnittsnivåer.

Tekstobjektlinja

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinja Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Forhåndsvis utskrift

Verktøylinja for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja til å styre hvordan data vises.

Linjaler

Linjaler viser størrelsesforholdene til siden, samt posisjonen til tabulatorer, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endre alle disse posisjonene på linjalene ved hjelp av musepekeren.

Formellinja

Med Formellinja kan du lage regnestykker som du kan sette inn i et tekstdokument. Trykk «F2» for å vise Formellinja.

Sett inn

Verktøylinja inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

Klassifikasjonsverktøylinjen inneholder listebokser som hjelper deg sette sikkerhetsnivå for dokumenteti henhold tilBAFkategoriretningslinjene ogBAILSnivåer. LibreOffice legger til spesialfelten i dokumentegenskapene(Fil->Egenskaper, Spesialfeltmenyen) for å lagre klassifikasjonsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå tilmenyVis->Menylinjerog velgKlassifikasjon

Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.