Skjema

Inneholder kommandoer for Ă„ aktivere utformingsmodus for sjemae, Ă„pner kontroll veivisere og setter inn skjema kontroller i tekstdokumentet. ditt

Utformingsmodus

Aktiver eller deaktiver utformingsmodus.

Kontroll veivisere

Aktiver eller deaktiver kontrollveivisere

Etikettfelt

Ikon

Legger til et felt som viser tekstetiketter. Disse etikettene er bare til Ä vise forhÄndsvalgt tekst og ikke til Ä legge inn ny tekst.

Tekstboks

Ikon

Legger til et skrivefelt, der du kan skrive inn og redigere tekst.

Avkryssningsfelt

Ikon

Legger til et avkryssningsfelt som du kan bruke for Ä slÄ av eller pÄ en funksjon.

Alternativknapp

Ikon

Legger til en knapp der brukeren kan velgemellom flere ulike alternativer. Grupperte alternativknapper mÄ ha tabulatorindekser som fÞlger hverandre. De er vanligvis omringet av et gruppefelt. Hvis du har to grupper med alternativknapper kan du sette inn et tabulatorindeks mellom tabulatorindeksene for de to grupper pÄ grupperamma.

Kombinasjonsboks

Ikon

Legger til en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks som brukeren kan bruke til Ă„ velge et punkt fra lista. Hvis du vil, kan du skrivebeskytte elementene i kombinasjonsfeltet.

Knapp

Ikon

Legger til en kommandoknapp. Du kan bruke en kommandoknapp for Ă„ utfĂžre en kommando ved en bestemt hendelse, for eksempel et museklikk.

Hvis du vil kan du legge tekst eller bilder pÄ knappen.

Bildeknapp

Ikon

Lager en knapp som vises som et bilde. Bortsett fra selve bildet, har en bildeknapp de samme egenskapene som en vanlig knapp.

Formatert felt

Ikon

Legger til et tekstfelt, der du kan angi formateringen for tekst som blir skrevet inn eller skrevet ut eller legge inn en begrensning.

Flere felt

Dato, tid, nummer, valuta og formmĂžnster felt

Gruppeboks

Ikon

Legger til en ramme som du kan bruke til visuelt Ă„ gruppere lignende kontrollelementer, for eksempel valgknapper.

Bildefelt

Ikon

Lag et bildefelt. Det kan bare bli brukt til Ä legge til bilder fra en database. Dobbeltklikk pÄ et av feltene i skjemadokumentet for Ä Äpne dialogvinduet Sett inn bilde. Det finnes ogsÄ en sprettoppmeny (ikke i tegnemodus) med kommandoer for Ä sette inn og slette bilder.

Du kan vise bilder fra en database i et skjema, og nye bilder kan settes inn i databasen sÄ lenge bildefeltet ikke er skrivebeskyttet. Kontrollelementet mÄ vise til et databasefelt av bildetypen. Du kan bruke datafeltet pÄ fanen Data i egenskapene til Ä angi dette.

Filvalg

Ikon

Legger til en knapp, som lar deg velge en fil.

Tabellkontrollelement

Ikon

Lag et tabellkontrollelement for Ă„pning av en databasetabell. Hvis du lager et nytt tabellkontrollelement, vil veiviseren for Tabellkontrollelementer starte.

Navigasjonslinje

Ikon

Lag en navigasjonslinje.

Egenskaper for kontrollelement

Åpne et dialogvindu der du redigerer egenskapene for et valgt kontrollelement.

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hþrer til.

TabulatorrekkefĂžlge

NÄr et skjema er valgt, Äpnes dialogvinduet TabulatorrekkefÞlge. Der angis indekser for rekkefÞlgen for fokus nÄr du bruker tabulatortasten til Ä bytte fokus mellom de forskjellige kontrollelementene.

Åpne i utformingsmodus

Åpne skjemaer i utformingsmodus slik at de kan redigeres.

Automatisk fokus pÄ kontrollelement

Aktiver eller deaktiver Automatisk kontroll fokus