Tabell

Viser kommandoer som kan brukes til å sette inn og redigere en tabell i et tekstdokument.

Sett inn tabell

Setter inn en ny tabell.

Sett inn

Kolonner

Setter inn kolonner.

Rader

Setter inn rader.

Slett

Tabell

Sletter den gjeldende tabellen.

Kolonner

Sletter de valgte kolonnene.

Rader

Sletter de valgte radene.

Velg

Tabell

Velger den gjeldende tabellen.

Kolonne

Velger den gjeldende kolonnen.

Rad

Velger den gjeldende raden.

Celle

Velger den gjeldende cellen.

Slå sammen celler

Slår sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

Del celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Slå sammen tabeller

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Del tabell

Brukes til å dele tabellen opp i to tabeller ved skrivemerket. Du kan også velge denne kommandoen ved å høyreklikke i en tabellcelle.

Autoformatering

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Tilpass automatisk

Kolonnebredde

Åpner dialogvinduet for kolonnebredde, der du kan endre bredden til en kolonne.

Beste kolonnebredde

Tilpasser automatisk bredden på alle kolonnene, slik at de passer til celleinnholdet. Når du endrer bredden til én kolonne, påvirkes ikke bredden til de andre kolonnenen i tabellen. Tabellens bredde kan ikke være større enn sidens bredde.

Fordel kolonner jevnt

Justererbredden til de valgte kolonnene, så de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

Radhøyde

Åpner dialogvinduet for radhøyde, der du kan endre høyden på en rad.

Beste radhøyde

Tilpasser automatisk høyden på alle radene, slik at de passer til celleinnholdet. Dette er standardinnstillingen for nye tabeller.

Fordel rader jevnt

Justerer høyden til de valgte radene, så de tilsvarer den høyeste raden i utvalget.

Del over sider

Tillat sideskift i den gjeldende raden.

Gjenta overskriftstrader

Gjenta tabelloverskriftene på etterfølgende sider hvis tabellen går over mer enn en side.

Gjør om

Tekst til tabell

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den valgte teksten til en tabell.

Tabell til tekst

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den gjeldende tabellen til tekst.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Formel

Åpner Formellinja der du kan skrive inn eller endre en formel.

Tallformat

Åpner et dialogvindu der du kan angi formatet til tall i tabellen.

Tabellegenskaper

Brukes til å angi egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.